Thống kê theo địa lý

Sau mỗi chiến dịch gởi email, bạn có thể biết được địa danh theo vùng miền địa lý của những email đã mở, từ đó có thể xác định Email tiềm năng theo khu vực cho những chiến dịch sau.

Các đặc điểm:

– Xác định địa danh được hiển thị trên bản đồ theo Khu vực Thành phố / Quốc gia
– Xuất danh sách Email theo địa danh ra thành file
– Đáp ứng nhu cầu Email Marketing của các doanh nghiệp muốn khai thác chuyên sâu theo khu vực
Thống kê theo địa lý

Thống kê theo địa lý
Thống kê theo địa lý