Điều khoản sử dụng:

Chào mừng bạn đến với thoinayAd.com! Khi truy cập vào thoinayAd.com, đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những quy định của chúng tôi như sau: 

I. Quy định dùng thử:
1. Bạn có thể dùng thử dịch vụ miễn phí trong suốt thời gian tài khoản của bạn cho phép. Tài khoản dùng thử được gửi đi 300 email miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày tài khoản được tạo. Bạn có thể nâng cấp tài khoản bất cứ lúc nào. Khi kết thúc thời hạn dùng thử, nếu bạn chưa nâng cấp tài khoản, các dữ liệu của bạn sẽ không được giữ lại. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chính sách chống thư rác không khoan nhượng. Nếu bạn sử dụng tài khoản dùng thử để gửi đi các email không được sự cho phép của người nhận, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.

2. Để đăng ký dùng thử, bạn truy cập vào trang đăng ký dịch vụ trực tuyến điền thông tin vào form đăng ký và gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Thông tin bạn nhập vào yêu cầu phải trung thực, chính xác, đó là những thông tin giúp cho chúng tôi phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không xác thực chúng tôi có quyền từ chối phục vụ. 

II. Quy định tài khoản:
1. Bạn phải đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập hệ thống gửi email marketing do chúng tôi cung cấp ngay sau khi nhận được thông tin từ nhân viên hỗ trợ. Bạn phải giữ kín mật khẩu và nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại hệ thống sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

III. Quyền và Nghĩa vụ của người dùng:
1. Chịu trách nhiệm về nội dung của những email gửi đi, đảm bảo nội dung email không nhằm mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp, không nhằm mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, phần mềm gây hại.

2. Sử dụng tài khoản hệ thống đúng mục đích. Không sử dụng để phát tán thư rác. Tuân thủ Chính sách chống thư rác. Không gửi thư đến danh sách email có chứa nhiều email không có thực, danh sách email không muốn nhận quảng cáo, tuyệt đối chỉ gửi đến những danh sách email từng tương tác với mình trong thời gian gần đây nhất. Tất cả những email được xem là email rác, email không có thực, email không muốn nhận quảng cáo phải được loại ra khỏi danh sách trước khi gửi đi.

IV. Quyền và nghĩa vụ của thoinayAd.com:
1. Cung cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống, hướng dẫn sử dụng hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng.

2. Có thể ngăn chặn truy cập, khóa tài khoản của người dùng nếu người dùng vi phạm những điều khoản của chúng tôi.

3. Có quyền khóa tài khoản và không bồi thường, thanh lý hợp đồng trong trường hợp tỷ lệ email trả về (bounces: bao gồm những email không tồn tại, email sai định dạng, email không còn sử dụng, email chặn…) của người dùng vượt quá 10%.

4. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Khi bảo trì hệ thống phải thông báo cho người dùng biết.

5. Có nghĩa vụ sao lưu dữ liệu trên hệ thống của người dùng.

6. Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của người dùng qua các phương tiện: email, điện thoại và chat.

* Hỗ trợ: 

Email: thoinay@gmail.com | Chat Yahoo/Skype: thoinayonline  | Hotline: 0936.102.104 (24/24)