Thủ thuật sử dụng mã giảm giá trong email marketing dịp nghỉ lễ