Danh sách Email

Xây dựng và quản lý danh sách email

Thời Nay giúp bạn xây dựng và phát triển danh sách khách hàng tiềm năng không giới hạn. Bạn có thể phân chia, quản lý danh sách khách hàng theo nhiều mục đích khác nhau.

Với Thời Nay, bạn có thể quản lý danh sách khách hàng một cách dễ dàng. Các trường tham biến cho phép bạn sưu tập và lưu trữ các thông tin của khách hàng như địa chỉ email, họ tên khách hàng, tuổi tác, quốc gia, …. một cách linh hoạt. Và còn rất nhiều tính năng khác giúp bạn xây dựng và quản lý danh sách email như:

– Tạo danh sách liên hệ riêng biệt
– Thêm một địa chỉ liên hệ
– Nhập liên hệ từ tập tin (.txt, .csv, .xls)
– Xuất liên hệ ra tập tin (.txt, .csv, .xls)
– Chặn một địa chỉ email hay tên miền.
– Xuất các email đã mở, bounced hoặc clicked thành từng file riêng biệt

Danh sách Email

danh sách email