Vì sao phải bán hàng qua email?

Vì sao phải bán hàng qua email?