Nhiều tiêu đề – Nội dung

Sử dụng nhiều tiêu đề – Nội dung – Tên người gởi

Với dịch vụ của Thời Nay bạn có thể sử dụng nhiều tiêu đề – Nội dung – Tên người gởi trong một chiến dịch email gởi đi

Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần thêm các tiêu đề, người gởi, nội dung theo cú pháp:

{Content text 1 | Content text 2 | Content text 3}
Trong đó, Content text 1, 2, 3 là các tiêu đề, hoặc nội dung hoặc người gởi

Ví dụ:

{Khuyến mãi hot | Nhanh chân để được giá tốt | Mua ngay kẻo hết }
Chuỗi cú pháp này được thêm vào các vị trí của Người gởi, Tiêu đề, hoặc trong nội dung email.

Sau đó mỗi email sẽ được gởi đi với các tiêu đề, người gởi khác nhau, và hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhiều tiêu đề – Nội dung