Tại sao thượng đế nên mua hàng của bạn?

Tại sao thượng đế nên mua hàng của bạn?