Làm thế nào để chọn được một dịch vụ email marketing tốt?

Làm thế nào để chọn được một dịch vụ email marketing tốt?