Thanh toán

logo-ngan-hang

* Quý khách vui lòng thanh toán theo thông tin chuyển khoản sau:

Tất cả là chi nhánh HCM

Ngan hang Vietcombank-VCB
Tên TK: DO HUYNH QUANG VINH
Số TK: 0071001850813

Ngan hang Dong A- EAB
Tên TK: DO HUYNH QUANG VINH
So TK: 0101683452

Ngan hang Techcombank
Tên TK: DO HUYNH QUANG VINH
So TK: 19020232731011

Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank)
Tên TK: DO HUYNH QUANG VINH
Số tài khoản: 711A05467315
Số thẻ: 6201600054673125

Ngan hang A Chau – ACB
Tên TK: DO HUYNH QUANG VINH
So The: 4214 9455 0878 6001

Ngân hàng Sacombank
Tên TK: NGUYEN THI HAI YEN
Số Tk: 060047058018

TK Ngân Lượng, Bảo Kim: thoinay@gmail.com