Vì sao Gmail không muốn hiển thị hình ảnh trong email ngay khi mở?

Vì sao Gmail không muốn hiển thị hình ảnh trong email ngay khi mở?