email marketing lại dễ bị đánh giá là spam?

email marketing lại dễ bị đánh giá là spam?